De zee-egels (Echinoidea) behoren tot het phylum Echino-dermata (stekelhuidigen). Naast de zee-egels behoren ook de zeelelies, slangsterren, zeesterren, zeekomkommers en een aantal uitgestorven groepen tot dit phylum. Stekelhuidigen komen uitsluitend voor in mariene milieus en zijn vrijwel altijd benthonisch (op of in de bodem levend). De indeling van de zee-egels (klasse Echinoidea) kwam uitgebreid aan de orde in het artikel over Paleozoische zee-egels in Gea, dec. 1998. Deze "oude" zee-egels behoorden uitsluitend tot de subklasse Perischoechinoidea. Van deze subklasse was in het begin van het Mesozoicum nog één orde over: de orde Cidaroida. Met deze groep, die overigens nog steeds voortleeft, zullen we dit overzicht van de Mesozoische en Cenozoische zee-egels beginnen. Daarna komt de subklasse Euechinoidea aan de beurt.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G. Zuidema. (1999). Fossiele zee-egels van West-Europa: een overzicht van de belangrijkste soorten. Gea, 32(3), 76–118.