warmtestroom, temperatuurgradiënt, warmtegeleidbaarheid, Hofmeister
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.J. van Loon. (2000). Temperatuur binnenin de aarde is hoger dan werd aangenomen. GEA, 33(1), 28–28.