Hoe zit de wereld van de fossielen in elkaar? Wat is hun plaats tussen de levende organismen? Vaak lijken ze op levensvormen die wij ook nu nog om ons heen hebben - slakken waren er al heel lang, en schelpen en varens ook. Maar vele wezens zijn uitgestorven en hun relatie tot de nog wèl levende natuur is dan vaak niet zonder meer duidelijk. Daarom volgt hier in grote stappen een tocht door de systematiek die voor de levende materie is opgesteld en waarin ook de fossielen een passende plaats hebben gekregen. En dat zijn er heel wat, sinds ongeveer 570 miljoen jaar geleden veel dieren een kalk-skelet gingen bouwen en de fossilisatiekansen, voordien maar spaarzaam aanwezig, plotseling enorm toenamen. De meeste aandacht van degenen die fossielen zoeken gaat doorgaans uit naar de overblijfsels van dieren die door hun kalkskelet het best bewaard zijn. Maar het terrein van de paleontologie (= kennis van het oude leven) omvat meer dan fossiele dieren alleen.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

T. Buntsma. (2000). Paleontologie in het kort. Deel I. Eencelligen en Planten. Gea, 33(2), 60–66.