Binnen de geologie wordt absolute ouderdom vooral bepaald met behulp van technieken die gebaseerd zijn op het verval van radioactieve isotopen van elementen zoals uranium, kalium and koolstof. Sinds kort maakt een alternatieve methode, de ouderdomsbepaling met behulp van astronomische cycli, opgang. Bij deze methode worden cyclische veranderingen in het sediment gekoppeld aan curven die astronomen hebben uitgerekend voor de veranderingen in de baan van de Aarde en de stand van de aardas in het geologische verleden. Deze astronomische cycli oefenen invloed uit op ons klimaat en de klimaatsveranderingen die daar het gevolg van zijn worden vastgelegd in de sedimentaire archieven van de Aarde.

, , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

F.J. Hilgen, W. Krijgsman, & L.J. Lourens. (2000). Astronomische cycli: hun invloed op het klimaat op aarde. Een metronoom voor de geologische tijschaal. Gea, 33(4), 1–8.