In 1994 heeft de Geological Survey of Greenland, nu onderdeel van de Geological Survey of Denmark and Greenland, een geofysische verkenning vanuit de lucht uitgevoerd over het afgelegen Inglefield Land in Noordwest-Groenland (afb. 1). Doel van de verkenning was om na te gaan of er economisch interessante mineraalafzettingen aanwezig zijn, om daarmee buitenlandse delfstoffenmaatschappijen te interesseren voor dat deel van Groenland.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P.W. Uitterdijk Appel. (2000). Minturn cirkels: een recent ontdekt glaciaal fenomeen. Gea, 33(4), 24–27.