Het Nederlandse landschap herbergt veel objecten en patro-nen, waaraan grote betekenis gehecht wordt. Veel willen we zo gaaf mogelijk bewaren, omdat we het onze nakomelingen ook gunnen om die markante onderdelen van het Nederlandse landschap in werkelijkheid te zien, te bestuderen en ervan te genieten. In navolging van de cultuurhistorici met hun "cultureel erfgoed" wordt in de aardkundige wereld steeds meer de term "aardkundig erfgoed" gehoord. De provincie Utrecht heeft in 1995 een heel concrete invulling aan dat bewaren gegeven door te starten met een serie Aardkundige Monumenten. In dit artikel wordt nader ingegaan op de vijf monumenten die tot nu toe in de provincie Utrecht zijn benoemd.

,
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W. Hoogendoorn. (2001). Vijf Aardkundige Monumenten in de provincie Utrecht. GEA, 34(1), 24–26.