Na bijna 10 jaar is het hoog tijd voor een aanvulling op de serie "Fossielen op postzegels". De stroom - om niet te zeggen zondvloed - van dinosaurier-zegels, maakt dat ik me in deze afle-vering beperk tot de planten en onge-wervelde dieren. Planten in landschaps-reconstructies uit het verleden behandel ik hier niet, dat zal een keer apart gedaan moeten worden, nadat ik de gewervelde dieren behandeld heb. Het zal de moeite lonen, omdat de planten vaak natuur-getrouw afgebeeld zijn en een goed beeld geven van de flora uit een bepaald tijdperk, maar soms is het ook een allegaartje van planten en dieren uit verschillende tijdperken bij elkaar in een vel of blok, en soms zelfs bij elkaar op een zegel. In een volgende aflevering zullen verschillende voor-beelden daarvan te zien zijn. Als ik het catalogusnummer (YT = Yvert & Tellier; Mi = Michel) niet heb kunnen achterhalen, geef ik van zo'n vel het nummer van het zegel aan, tellend van links naar rechts en vervol-gens van boven naar beneden. De Tsjechische Republiek heeft in 1999 een blokje uitgegeven ter ere van Joachim Barrande met afbeeldingen van veel verschillende fossielen. Dit blokje, bestaande uit twee zegels en twee siervelden ("zegels" zonder waarde), die niet als blok gecatalogi-seerd zijn maar alleen als zegels (YT 216-217), is afgebeeld (afb. 84) met letters verwijzend naar de fossielen. In de tekst is bij de verwijzing het betreffende zegel vetgedrukt en indien geen van beide zegelnummers vetgedrukt is betreft het dus een sierveld. Een belangrijk nieuw fenomeen was de uitgave van zegels (veelal door op-drukken op Russische zegels: zie afb. 92) door allerlei regionale gebieden uit de vroegere Soviet-Unie, die geen officiele status hebben. Of deze zegels te vergelijken zijn met die van onze stadsposten is de vraag, maar in het algemeen worden ze als particulier maakwerk beschouwd en is het af te raden er (veel) geld voor uit te geven. De niet-officiele uitgaven, zoals stads-post, zijn tussen vierkante haken geplaatst. Hoewel de hoofdindeling van de geologische tijdperken (zie de eerste aflevering van "Fossielen op postzegels" uit 1987) in het algemeen heel stabiel is, is er een belangrijke wijziging op-getreden: het Tertiair is niet langer een officiele periode, het is vervangen door het Palaeogeen en Neogeen, respec-tievelijk Onder- en Boven-Tertiair. Ik gebruik in dit artikel beide termen. In de oudere afleveringen van deze serie is beknopte informatie over de hoofdgroepen van het planten- en dierenrijk te vinden, zoals de Archaeo-cyatha en Brachiopoda. De hulp van collega's was zoals ge-woonlijk bijzonder nuttig voor het oplossen van problemen.