Aardbevingen komen voor waar delen van de lithosfeer langs elkaar schuiven. Dit kan gebeuren in horizontale, in verticale of in schuingerichte zin. Het vlak waarlangs een verplaatsing optreedt wordt het breukvlak of de breuk genoemd. Een breuk in het gesteente wordt gedefi-nieerd als een vlak waarlangs beweging heeft plaatsgevonden of waarlangs beweging optreedt. Vrijwel alle gesteenten vertonen daarnaast een soms zeer dicht netwerk van barsten, waarlangs geen of slechts een zeer geringe beweging (bijv. cm-grootte) opgetre-den is. De barsten van dit systeem worden diaklazen genoemd.

, , , , , ,
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.C.P. de Vries. (2001). Aardbevingen. GEA, 34(2), 35–39.