Tegenwoordig komt Gea in vierkleurendruk uit en de dia's kunnen in eigen beheer worden gescand en bewerkt. Daardoor is het mogelijk verkleurde of beschadigde opnamen te restaureren en voor publica-tie geschikt te maken. Een duik in ons fotoarchief leverde een serie oude plaatjes op, die een beeld gaven van een merkwaardige ontmoeting, 30 jaar geleden. Toen bezochten we de unieke collectie van de heer R. Garcet in Eben (Belgisch Limburg). Omdat mijn Afb. 1. Schets van de omgeving echtgenote ook toen redacteur van Gea was, kreeg dit bezoek het van Eben Emael (Belgie) ten karakter van een redactionele foto-expeditie. zuiden van Maastricht. Deze fotoreportage is helaas historisch en een herinnering aan vergane glorie, want deze unieke collectie, die in een eveneens uniek onderkomen stond opgesteld, is daar niet meer. Al eerder werd over de Mosasaurussen van Garcet in Gea gepubliceerd. (Gea, 1971, vol. 4 nr. 2: Mosasaurus, het monster van de Krijtzee, door J. Stemvers-van Bemmel). De vondst en het verhaal erover van een "nieuwe" Mosasaurus bij de ENCI te Maastricht (zie elders in dit nummer) maakte dit oude verhaal weer actueel.

, , , , , ,
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P. Stemvers. (2001). Mosasaurussen van Belgisch Limburg: Het Museum van Garcet en zijn vondsten te Lava bij Eben-Emael. GEA, 34(2), 44–49.