Het zand van de kust van Ameland heeft al menige GEA-donateur tot vervoering gebracht. Niet alleen door de uitge-strekte kustvlakte waar mooie sedimentaire structuren te vinden zijn, maar vooral door de grote concentratie en ver-scheidenheid van zware mineralen in het sediment (Stemvers - van Bemmel, 1995; Stemvers - van Bemmel, 1999). De voornoemde Gea artikelen laten vooral zien dat op micro-scopische schaal het sediment van Ameland heel erg geva-rieerd is. Dit artikel geeft een overzicht van de processen die ervoor zorgen dat grote hoeveelheden zware mineralen voor de kust van Ameland gevonden kunnen worden; het is een samenvatting van delen van mijn promotieonderzoek naar effecten van korreldichtheid en korrelgrootte op het transport van zand in het kustgebied (Koomans, 2000).

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

R. Koomans. (2001). Zand in beweging. Het transport van zware mineralen voor de kust van Ameland. Gea, 34(2), 59–61.