De hieronder beschreven systematiek van de trilobieten is ontleend aan de Treatise of Invertebrate Paleontology. In de nieuwe uitgave van 1997 is gekozen voor een verandering van indeling in ordes ten opzichte van de uitgave van de Treatise uit 1959. Ook in de hogere indeling van de Trilobita in het dierenrijk zijn nieuwe inzichten ont-staan. Het subphylum Trilobitomorpha wordt niet langer aangehou-den. Momenteel worden de Trilobita toegedeeld aan de superklasse Arachnomorpha. Samen met de Crustaceomorpha vormen de Arachnomorpha het subphylum Schizoramia (arthropoden geken-merkt door ledematen bestaande uit twee takken (biramous)). Het phylum Arthropoda wordt nu gevormd door de Schizoramia en de Atelocerata (insecten, miljoenpoten, etc.). In Afb. 1 wordt dit in diagramvorm weergegeven.

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

R.J. Poort. (2001). Systematiek van de klasse Trilobita. Gea, 34(3), 5–7.