Waar mensen geTnteresseerd zijn in iets, een verzameling aanleggen en er (soms veel) geld voor over hebben om mooie stukken te bemachtigen, liggen kapers op de loer. Trilobieten die niet gaaf zijn, zijn stukken minder waard dan echt volledige exemplaren. Verder zijn sommige vormen uiterst zeldzaam. Reden voor sommige malafide handelaren om fossielen te "restaureren" of zelfs geheel na te maken. Uiteraard gebeurt dit met name bij fossielen in de hogere prijsklasse. Bij falsificaties kan het om een aantal categorieen gaan. Hieronder een overzicht.