Fossielen van trilobieten worden reeds gevonden in lagen die dateren uit het Onder-Cambrium, ongeveer 570 miljoen jaar geleden. Vanaf het begin hebben trilobieten een enorme soortenrijkdom en lijken ze alle niches die er zijn in ze een oceaan in te nemen. Want uitsluitend daar hebben ze tijdens hun meer dan 300 miljoen jarig bestaan op deze planeet geleefd. Ze leefden dus in zout water. Er zijn geen vormen bekend die in zoet water hebben geleefd. Dit artikel gaat in op enkele omgevingen waarin de trilobieten leefden en de manieren waarop ze zich aan die leefomgevingen hebben aangepast.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P.J. Hille. (2001). Trilobieten en ecologie: aanpassing aan de leefomgeving. Gea, 34(3), 36–38.