Ongeveer twintig jaar geleden begon mijn werk als als economisch geoloog bij de Geological Survey of Greenland (nu een onderdeel van de Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS). Een economisch geoloog onderzoekt ertsafzettingen en prospecteert nieuwe gebieden met het doel mineraalafzettingen te ontdekken die kunnen worden ontgonnen. In die tijd voerde de Survey een regionaal karteringsprogramma uit in centraal West-Groenland rond Nuuk, de hoofdstad van Groenland (fig.1). Nuuk heeft een bevolking van ongeveer 15.000 zielen en kent een hoge werkloosheid. De voornaamste bron van inkomsten was de visserij, maar door klimatologische veranderingen is de vangst, die voornamelijk uit kabeljauw bestaat, ernstig verminderd. Het is dus belangrijk dat er nieuwe wegen gezocht worden om inkomen te genereren in deze arctische gebieden. Vanuit het gezichtspunt van de economische geologie is de omgeving van Nuuk veelbelovend. Er zijn veel mineraalvoorkomens gevonden die elementen als goud, wolfram, koper, zink en chroom bevatten. Momenteel zijn de bekende voorkomens ofwel klein en rijk, ofwel groot en arm, maar waarschijnlijk is het alleen maar een kwestie van tijd dat er mineraalafzettingen worden gevonden die ontgonnen kunnen worden en daarbij ook banen scheppen.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P.W. Uitterdijk Appel. (2002). Nuummiet: de ontdekking van een nieuwe edelsteen. Een zeldzame gebeurtenis in het leven van een geoloog. Gea, 35(2), 18–20.