De afgelopen zomer overtrof in temperatuur alle toch ook niet kinderachtig warme zomers uit het laatste decennium. Behalve extreem warm was het ook erg droog. Rijn en Maas haalden een nieuw record in het laagtepeil, boten kunnen haast niet meer varen en koelwater voor de energiecentrales wordt schaars. Brak water dringt West-Nederland binnen, dijken beginnen spontaan te schuiven. Een voorbode van wat ons te wachten staat in de nabije toekomst? Hebben wij straks een vakantiehuisje aan de Finse Rivièra om wat afkoeling te zoeken in de zomer? Prof. Dick Kroon, paleo-klimatoloog aan de Vrije Universiteit, waarschuwt ervoor dat klimaatverandering ons, maar zeker onze kinderen en kleinkinderen parten gaat spelen. "De verandering speelt op veel kortere tijdschaal dan mensen zich realiseren. En als we wereldwijd klimaatverandering op gang brengen, is er geen houden meer aan!". Waar haalt Kroon die stelligheid vandaan? Uit de bodem van de oceaan, waar 55 miljoen jaar geleden een plotselinge opwarming van de aarde zijn sporen duidelijk heeft nagelaten.

, , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

B. Andeweg. (2003). Overzomeren in Finland? Vrijkomend methaan als opwarmer van het wereldklimaat. Gea, 36(4), 97–102.