De geologie van Hongarije is niet los te zien van de ontwikkeling van het omringende Karpatengebergte. Het ontstaan van het Hongaarse laagland is nauw verweven met de vorming van de Karpatenboog: in het Karpatengebergte vinden we veel gesteente- eenheden die we kennen uit boringen in de Hongaarse laagvlakte. In dit stuk gaan we letterlijk wat dieper in op de geologie van het gebied dat wordt omringd door de Karpatenboog. Nederlandse geologen doen al decennialang onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van dit gebied. De basis voor dit Nederlandse onderzoek is gelegd door R.W. van Bemmelen in 1931. Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Utrecht verrichten er nog steeds veel onderzoek, vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met lokale geologen. Het meest recente onderzoek wijst erop dat de allerjongste tektonische bewegingen veel recenter zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A. Lankreijer. (2004). De geologische opbouw van Hongarije. Gea, 37(1), 2–6.