Bauxiet is de belangrijkste grondstof van Hongarije. Behalve dit aluminiumerts wordt er o.a. zandsteen, kalksteen en kwartszand gewonnen voor respectievelijk de huizenbouw en de glasindustrie. De bauxiet is hier tijdens het tropische klimaat in het Krijt gevormd op de verkarste oppervlakte van kalken en dolomiet uit de Boven-Trias. Door intense uitloging ontstond een uitgebreid karstlandschap en tot 15 meter dikke bauxiet-aanrijkingen. Meestal wordt de bauxiet gevolgd door het Eoceen. Ertussen zit dus een flink hiaat. De bauxieten zijn van het hydrargilliet-boeh-miet type. De rijkste aluminiumaanrijkingen worden in Halimba, Nyirad, Fenyöfö en Iszkassentgyörgy in ondergrondse mijnen gedolven. Grote dagbouwmijnen liggen bij Darvasto en Iharkut. Ook daar zien we weer de opeenvolging Trias - bauxiet (Krijt) -Eoceen. De oudste bauxietexploitatie is de voormalige bauxietgroeve bij Gant. De glorietijd van Gant viel tussen 1925 en 1962; vele tonnen bauxiet zijn toen in dagbouw afgegraven. Direct boven de bauxietlagen vinden we weer de Eocene afzettingen.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A. de Jong. (2004). Gánt: Mijnmuseum en oude bauxietgroeve in uitlopers van de Vértes heuvels. Gea, 37(1), 18–20.