De belangrijkste redenen waarom uranium op grote schaal is gedolven zijn wel de toepassing in de wapenindustrie en de kernenergie. Ten tijde van de Koude Oorlog was de vraag naar uranium dan ook het grootst en in een aantal Oost-Europese landen waren uraniummijnen aanwezig, onder andere in Tsjechië, Oost-Duitsland en in Hongarije. Het erts ging na grove behandeling per trein naar de toenmalige USSR. De manier waarop de Hongaren iets van dat uranium terugzagen was in de vorm van brandstof voor de kerncentrale in Paks en kernkoppen, die gericht stonden op het Westen. Voor dit artikel ben ik afgereisd naar het kleine dorpje Kövagószölös, naar de plaats waar een uraniummijn te vinden is.

, , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A. van Oord. (2004). West-Mecsek en de uraniumvoorkomens in Kõvágószõlõs. Gea, 37(1), 30–32.