Hoewel het zelf zoeken van mineralen in Hongarije niet erg gemakkelijk lijkt te zijn, bestaan er in musea enkele mooie collecties waaruit blijkt dat in nu vervlogen jaren de mogelijkheden om mineralen te verzamelen heel wat beter waren. In het laatste artikel van deze Hongarije-uitgave zal de grote nationale collectie van MAFI in Budapest worden voorgesteld. Maar ook in enkele andere steden zijn er tentoonstellingen die er wezen mogen. Zo wordt op de internetsite http://www.mineral. hermuz.hu/kiall_a.htm hoog opgegeven over een blijvende mine-ralenexpositie in Miskolc.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (2004). Mineralen in Hongarije: een sprookje uit oeroude tijden. Gea, 37(1), 40–41.