Hongarije heeft een rijke geologische geschiedenis. Er zijn in Hongarije vele verschillende geologische en kwartairgeologische verschijnselen te vinden. Ook paleontologisch is Hongarije niet onbelangrijk, de Magyarorsaurus transsylvanicus (een Sauropode uit het Maastrichtien) is daar een mooi voorbeeld van Ten tijde van de bloei van deze wetenschap is er een groot nationaal geologisch instituut opgericht. Nu moeten we echter een deel van deze geologische rijkdommen in het buitenland zoeken, omdat het Verdrag van Trianon grote delen van Hongarije aan andere landen toekende, Transsylvanië bijvoorbeeld aan Roemenië.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A. van Oord. (2004). MAFI en het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Budapest. Gea, 37(1), 42–44.