In de ongeveer 400 miljoen jaar dat de haai in onze wereldzeeën rondzwemt, is hij maar weinig veranderd, lezen we in de vele literatuur die er over dit dier verschenen is. Op een verbeterde tandstructuur na, heeft het prototype maar weinig veranderingen ondergaan. Kortom: de geschiedenis van de haai is een succesverhaal. Toch hebben er gedurende deze lange periode - vooral tijdens het Paleozoïcum - een aantal zeer vreemd uitziende schepselen van deze diersoort bestaan. Niet alleen dieren van enorm formaat zoals de Carcharocles megalodon, maar ook dieren met vreemde uitsteeksels op hun rug (Stethacanthus) of bijzondere tand rijen (Helicoprion). Een aantal van deze vreemdsoortige haaien laten we in het navolgende de revue passeren.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W. van den Broek. (2004). Bizarre vormen tijdens evolutie van de Chondrichthyes (kraakbeenvissen). Gea, 37(2), 45–52.