Enkele maanden geleden vroeg de redeactie van Gea of ik een artikel over exploratie wilde schrijven. Ik heb ja gezegd maar men moet bedenken dat dit onderwerp zeer uitgebreid is en vele facetten omvat. Daarom heb ik besloten om het artikel grotendeels beperkt te houden tot geochemische exploratie voor het edele gele metaal, een onderwerp dat op zichzelf al groot genoeg is. Wat is nu exploratie? Van Dale schrijft hierover: "het onderzoeken van een onbekend gebied inzake bodemschatten". Dat is simpel genoeg, maar is het wel z o eenvoudig?

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

L. Stephan. (2004). Goudexploratie in Portugal. Gea, 37(2), 53–58.