De leisteenfossielen uit het plaatsje Bundenbach (Zuidwest-Duitsland) zijn absoluut gedateerd circa 370 miljoen jaar oud. Gidsfossielen (brachiopoden, tentaculieten en trilobieten) wijzen op een Vroeg-Devonische ouderdom. Bundenbach is als "Fossil- Lagerstatte" wereldberoemd. Deze vindplaats wordt immers door het voorkomen van volledig intacte fossielen gekenmerkt, die soms zelfs nog de weke delen tonen. Bundenbach is met het Noord-Amerikaanse Beecher's Trilobite B e d (Ordovicium) en het Franse La Voulte-sur-Rhone (Jura) de enige Lagerstatte, waar de fossielen in pyriet (ijzersulfide) zijn omgevormd. Deze samenstelling maakt het mogelijk, de fossielen mechanisch uit te prepareren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van tevoren gemaakte röntgenfoto's . In het Gea-nummer over Bundenbach (maart 1989, volume 22) is reeds uitvoerig ingegaan op de vindplaats en de fossielen. In dit artikel staan de röntgenopnamen centraal, die in bijna elke studie van Bundenbachfossielen als hulpmiddel fungeren om nieuwe soorten te beschrijven. De röntgentechniek maakt het immers mogelijk om dwars door de leisteenplaat heen te kijken. Bij ongeprepareerde fossielen kan het fossiel worden ontdekt, c.q. de ligging in de leisteenplaat worden vastgesteld, zonder schade aan het object te veroorzaken. Bij geprepareerde fossielen is het mogelijk de (inwendige) delen van het fossiel, die niet kunnen worden blootgelegd, zichtbaar te maken. Soms wordt de röntgentechniek ingezet om vervalsingen aan te tonen. Dit artikel is een coproductie met de fotograaf Piet Stemvers, die zich inzette om alles uit mijn best gelukte röntgennegatieven te halen, wat erin zit.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.H. Südkamp. (2004). Röntgenopnamen van leisteenfossielen uit Bundenbach. Gea, 37(2), 59–63.