Afgezien van de voortreffelijke wijn is de provincie Rioja bij mineralogen vooral bekend om zijn pyrietvoorkomens. De pyriet van o.a. Navajün uit het zuidelijk deel van Rioja is wereldberoemd en foto's ervan mogen dan ook in geen enkel belangrijk mineralogieboek ontbreken. De pyriet is zonder uitzondering idiomorf (met kristalvlakken) ontwikkeld en overtreft qua schoonheid, compositie en aantal variëteiten gemakkelijk die van Peru of Elba. U zult natuurlijk zeggen "pyriet = pyriet en is simpel ijzerdisulfide (FeS2). Het komt op en in onze aardkorst veel voor. Wat is daar nu zo bijzonder aan?" Met deze beweringen heeft u ontegenzeggelijk gelijk, maar er zijn toch verschillende aspecten aan pyriet die het een heel interessant mineraal maken. Met variëteiten wordt bedoeld de soorten van kristalvormen en manieren van vaak artistieke vergroeiing. Deze zijn legio.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

L. Stephan. (2004). Een bezoek aan pyrietvoorkomens in de omgeving van Ambas Aguas (Noord-Spanje). Gea, 37(3), 99–102.