Het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) laat er weinig twijfel over bestaan: de mens is verantwoordelijk voor de toename van broeikasgassen en is daarmee schuldig aan een onnatuurlijke opwarming. De invloed van het IPCC op de regeringen van de geïndustrialiseerde landen is groot. Het Kyoto-protocol moet leiden tot een reductie van de uitstoot van kooldioxide, maar veel zal dat niet helpen. In dit artikel komt de vraag aan de orde of de IPCC-conclusies wel juist zijn. Biogeologisch onderzoek wijst namelijk op een heel belangrijke rol van de zon bij klimaatveranderingen in het verleden. Het klimaat blijkt hypergevoelig voor kleine veranderingen in de activiteit van de zon. De kans is groot dat niet alleen in het verleden maar ook nu, en in de toekomst, de rol van de zon domineert over een (eventueel) versterkt broeikaseffect. In misdaadseries op de televisie - maar ook in werkelijkheid - komt het wel eens voor dat een onschuldig persoon zich gaat inbeelden dat hij schuldig is aan een misdaad. Psychologen spreken in z o ' n geval van zelfbetrekkingswaan. Waar het gaat om de rol van de mens bij klimaatverandering is er mogelijk sprake van collectieve zelfbetrekkingswaan.

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

B. van Geel. (2004). Zijn wij schuldig aan klimaatverandering of is het de Zon?. Gea, 37(4), 126–131.