De spectaculaire beelden die ruimtesondes ons in de laatste jaren geleverd hebben van manen en planeten in ons zonnestelsel tonen aan, dat er zeer veel vreemde combinaties mogelijk zijn van gesteenten en atmosfeer. Er zijn werelden met geisers van zwavel zoals lo, planeten met een atmosfeer van kooldioxide en zwavelzuurwolken z o a l s Venus, manen waarvan de korst geheel uit waterijs bestaat zoals Europa, of met een atmosfeer rijk aan koolwaterstoffen zoals Titan. Waar wij ons niet altijd van bewust zijn is dat onze eigen Aarde een zeer lange geschiedenis heeft, en er niet altijd zo heeft uitgezien als heden-ten-dage. Niet alleen leefden in het verleden andere plant- en diergemeenschappen op Aarde, ook de atmosfeer, en zelfs de opbouw

, , , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

C.W. Passchier. (2005). De Precambrische Aarde - een verre, vreemde wereld. Gea, 38(1), 1–8.

Additional Files
415647.jpg Cover Image , 32kb