In een artikel in Gea van dec. 2003 heeft u kunnen lezen over het ontstaan van aardolie en aardgas uit organisch materiaal. In dit artikel zien we wat er verder gebeurt met de olie en het gas dat in voldoende mate was gegenereerd in het oliemoe-dergesteente om daaruit te ontsnappen. Deze ontwikkeling zullen we in een aantal stappen bekijken. 1. Migratie, 2. Accumulatie, 3. Retentie en kwaliteit, 4. Reserve-schattingen, 5. Productie. Eerst komt aan de orde wat men "secundaire migratie" noemt (1). We zullen hier eenvoudig de term migratie gebruiken voor de secundaire migratie. De "primaire migratie" was de beweging binnen het oliemoedergesteente zelf. De secundaire migratie moet hopelijk leiden tot een "accumulatie" (2), de vorming van een olie- of gas-veld. Dan zijn er nog risico's dat de olie langzaam uit de accumulatie lekt of chemisch/ bacterieel tot inferieure "kwaliteit" gedegradeerd wordt. Dit gehele probleem kunnen we samenvatten als "retentie" (3). Na deze geologische fasen komen de exploratie en productie die uiteindelijk kunnen leiden tot reserve-schattingen (4) en productie (5).

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

M.H. Nederlof. (2005). Aardolie, van oorsprong naar productie. Gea, 38(1), 17–20.