In de tijd van de dinosauriërs waren de eerste zoogdieren nog zeer onaanzienlijk en hadden het aardoppervlak nog niet veroverd. Het waren zeer kleine dieren, de meeste niet groter dan een muis, met voornamelijk een nachtelijk bestaan, levend veelal van insecten en overdag wegschuilend in holen en onder dik struikgewas, weg van de dreiging van de dinosauriërs. Dit beeld van de eerste zoogdieren, in overeenstemming met de meeste fossielen en de voorstelling die de wetenschappers hebben, blijkt niet de gehele waarheid te zijn. Chinese paleontologen rapporteerden op 12 januari 2005 in het tijdschrift Nature de ontdekking van twee 130 miljoen jaar oude zoogdieren, die van het hierboven geschetste beeld afwijken. Gezien deze fossielen is een herziening van het beeld van de eerste zoogdieren in het Mesozoïcum, 280 tot 65 miljoen jaar geleden, noodzakelijk geworden. Een aantal van deze eerste zoogdieren was beduidend groter dan tot nog toe gedacht werd en was kennelijk beter in staat om zichzelf staande te houden in een wereld geregeerd door de dinosauriërs dan we tot nu toe voor mogelijk hielden.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

T. Kloprogge. (2005). De eerste zoogdieren: toch niet zo onaanzienlijk. Gea, 38(1), 27–27.