Een heel grote familie, maar niet echt gemakkelijk, die glim-mertjes. Los van de ingewikkelde samenstelling en moeilijke formules speelt ons nog parten het besluit van de IMA om biotiet niet langer als officieel mineraal te zien. Biotiet zou eigenlijk alleen nog maar gebruikt mogen worden als aanduiding voor een klein groepje glimmers. Dus al je biotieten zouden opnieuw benoemd moeten worden: bij de aanwezigheid van Fe zou het anniet of siderop-hylliet worden, bij de aanwezigheid van Mg, phlogopiet of eastoniet. Het probleem echter is dat geen mens op basis van uiterlijke kenmerken kan bepalen wat het nou precies is. Dit kan wel via een kostbare EDX-analyse. Echter, als naam voor het hele gezelschap van ijzer-magnesiumglimmers blijft gelukkig biotiet van kracht, en zal er dus in feite weinig veranderen, het blijft voor ons gewoon ...biotiet. Hetzelfde geldt natuurlijk al jaren voor diverse andere mineralen, ik denk dan bijvoorbeeld aan amfibool, en klino- en orthopyroxeen.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

F. Kruijen. (2005). Glimmers van de Wannenköpfe (Eifel). Gea, 38(2), 47–51.