De groeve van Paulmy is bekend door zijn overvloed aan sponzen. Veelal betreft het stukjes van takvormige sponzen, maar ook bekersponzen en andere vormen zijn er te vinden. De vindplaats is een immens grote groeve, die direct achter het plaatsje Paulmy ligt, tegen het bos aan. De spierwitte kalk die er gewonnen wordt is grondstof voor de aardewerkindustrie. De groeve is niet gevaarlijk en kan, na verkregen toestemming, gemakkelijk betreden worden. Voor het losmaken van de vondsten zijn geen zware werktuigen vereist. Wel moeten de fossielen goed ingepakt worden om beschadigingen en breuk te voorkomen. Omdat er in de groeve vaak grote plassen water staan is het zeker aan te raden laarzen aan te trekken.