Dit artikel geeft een overzicht van de kennis van de laat Saalien en vroege Eemien afzettingen van Nederland, en probeert een beeld te geven over de wijze waarop uit sedimenten informatie over het klimaat wordt verkregen. Gezien de huidige verandering van het klimaat, onder meer ten gevolge van onze uitstoot van broeikasgassen, is het belangrijk om zoveel mogelijk gegevens over het klimaatsverloop in het verleden te verzamelen om de natuurlijke variaties van het klimaat beter te leren begrijpen. Sedimenten uit de overgangsperiode tussen de ijstijd van het Saalien (Riss) en het interglaciale Eemien zijn goed bewaard gebleven in de ondergrond van Nederland en geven een indruk van de complexe en abrupte wijze waarop het klimaat in ons land veranderde.

, , , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

D. Beets. (2005). Van de kou van het Saalien naar de warmte van het Eemien: Klimaatgeschiedenis vastgelegd in de bodem. Gea, 38(3), 65–69.