De wetenschap van de stratigrafie omvat de beschrijving, onderverdeling en analyse van de lagen van sedimentaire gesteenten van de Aarde. De naam is afgeleid van het Latijnse woord stratum voor 'laag' en het Griekse graph voor 'beschrijven'. Hoewel vele richtingen van de aardwetenschappen naast een beschrijvend deel, de -grafie, een kennis-deel kennen, de -logie, bestaat er geen afzonderlijke stratologie.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.C.P. de Vries. (2005). Stratigrafie. Gea, 38(3), 70–74.