Vanwege de afwezigheid van zichtbaar leven is Mars eigenlijk niets anders dan een kille en dorre planeet, een grote woes-tijn. Een planeet getekend door duizenden meteorietinslagen. Echter met hier en daar zeer indrukwekkende landschappen vanwege spectaculaire hoogteverschillen en bijzondere relief-vormen. Want Mars is geen dode klomp steen zoals de Maan. Nieuwe waarnemingen maken steeds duidelijker dat het Marsrelief tot tenminste een paar miljoen jaar geleden gevormd werd door lavastromen, stromend water en ijs. Juist omdat het verre verleden van Mars wel wat op dat van onze planeet lijkt, is de bestudering van de oppervlakte van groot belang om onze eigen planeet te begrijpen.

, , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.R. Fortuin, & J. Smit. (2006). Mars vanuit een aards perspectief. Gea, 39(1), 3–18.