Op Mars bevindt zich ijs en het is er koud. Er zijn dagelijkse en jaarlijkse variaties in de temperatuur. Ook komen er sedimenten voor. Zo rijst vanzelf de vraag of er op Mars dan ook 'eeuwig bevroren' bodems, of permafrost, aanwezig kunnen zijn. Daarna ga je je afvragen of er op foto's ook verschijnselen te zien zijn die verklaard kunnen worden door permafrost. Op deze vraag wordt in deze bijdrage nader ingegaan.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W. de Gans. (2006). Periglaciale verschijnselen op Mars. Gea, 39(1), 19–24.