Het oppervlak van de planeet Mars laat veel sporen zien van stromend water. Er zijn kleine geulen, grote uitstroomdalen, afwateringsnetwerken, meren met resten van ijsschotsen en heuse rivierdelta's. Daarnaast zijn er ook sporen van bewe-gend ijs te vinden, zoals gletsjers en de overblijfselen daar-van: morenewallen, eskers en uitspoelingswaaiers. In dit artikel ligt de nadruk op de rivierdelta's. Daarvan zijn er hon-derden gevonden in inslagkraters op het zuidelijk halfrond van Mars. Deze kraters waren ooit gevuld met water. De rivieren voerden zand, grind en rotsen mee en sleten zo de rivierdalen uit. Het sediment kwam terecht in de kratermeren waarin zich delta's vormden (afb. 1). Stromend water is er niet meer op Mars, maar deze delta's zijn een onaangeboord archief van de klimaatveranderingen op Mars. In de afzettin-gen op de bodem van de meren ligt de geschiedenis opge-slagen over de variaties in de aanvoer van water en sediment naar de delta's. Maar helaas zijn diepe grondboringen op Mars vooralsnog niet beschikbaar.

, , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

M. Kleinhans. (2006). Rivieren vol water op Mars. Gea, 39(1), 25–25.