De belangrijke rol die de biosfeer (de totaliteit van alle levensvormen en biologische processen) op aarde speelt, maakt deze planeet tot een buitenbeentje in ons zonnestel-sel. Sinds haar ontstaan, 4,57 miljard jaar geleden, is geen ander planetair systeem op een dergelijke ingrijpende wijze door een 'macht' gemodificeerd, die zich kan meten met de geologische kracht. Maar al is het verschijnsel Leven ner-gens anders zo opvallend aanwezig als op aarde, dat sluit de mogelijkheid van extraterrestrisch leven niet uit - zeker niet ten aanzien van andere zonnestelsels, waarvan er talloze in het heelal moeten zijn. Het impliceert slechts dat, als er elders in ons zonnestelsel toch enige vorm van leven voor-komt, het zich nooit tot een belangrijke geologische factor in het planetaire systeem heeft kunnen ontwikkelen. Zo is het, bijvoorbeeld, nog steeds een open vraag of er enige vorm van leven voorkomt op onze buurplaneet Mars, waar de condities het meest overeenkomen met die op aarde.

, , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H.N.A. Priem. (2006). Leven op Mars? Een geologische visie. Gea, 39(1), 35–39.