Meteorieten zijn buitenaardse gesteenten die door de zwaartekracht van de Aarde zijn aangetrokken, de dampkring gepasseerd en getrotseerd hebbend (grotendeels) intact op het aardoppervlak terecht zijn gekomen. We spreken pas van een meteoriet als de steen is gevonden. Vrijwel alle meteorieten zijn fragmenten van asteroïden, gesteenten die in het heelal rondzwerven in een baan om de zon. Meteorieten zijn een bron van informatie over het ontstaan van ons zonnestelsel.

, , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

C.E.S. Arps. (2006). Meteorieten van Mars, iets heel aparts. Gea, 39(2), 50–56.