Als je, net als ik, kinderen hebt in de kleuterleeftijd, dan ben je geneigd om wat meer aandacht te schenken aan wat je kind eigenlijk leert op de kleuterschool. Zo kwam ik onverwacht een bekende naam tegen: Friedrich Fröbel (1782-1852). Uitvinder van de kleuterschool en heilig overtuigd van de opvoedkundige waarde van kristalsystemen voor de ontwikkeling van jonge hersenen.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

T. Kloprogge. (2006). Kristallografie op de kleuterschool?. Gea, 39(2), 59–62.