Geologische tijdschalen geven een overzicht van alle aardse tijdperken en tijden. Je komt ze tegen van uiterst schematisch tot zeer gedetailleerd. Dat laatste alleen in vakpublicaties. De grovere overzichten staan afgebeeld in de talrijke boeken en websites die zich met aspecten van de geologische tijd bezighouden. Iedere auteur kan naar believen zijn eigen compilatie maken, al zullen deze schrijvers zich doorgaans baseren op gezaghebbende schalen. Met het verschijnen van het boek "A Geologie Timescale 2004" (kortweg GTS2004 te noemen) van de International Commission on Stratigraphy, geschreven door een team van meer dan 40 stratigrafische experts, is een nieuwe mijlpaal bereikt op het gebied van moderne, toonaangevende tijdschalen. Tijd om eens stil te staan bij de achtergronden die tot deze schaal geleid hebben of bij de vraag waarom de aangegeven tijden in miljoenen jaren tussen de ene indeling en de andere soms behoorlijk uiteenlopen. De bedoeling van deze bijdrage is dus om wat meer inzicht te verschaffen over de totstandkoming van eigentijdse tijdschalen.

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.R. Fortuin. (2006). Waar blijft de tijd? Een moderne geologische tijdschaal nader bekeken. Gea, 39(3), 73–79.