Afgelopen winter was in het Allard Pierson Museum in Amsterdam een bijzondere tentoonstelling over het gebruik van kleuren in de oudheid: KLEUR! bij de Grieken en de Etrusken. De beelden, grafmonumenten en tempels die wij nu kennen als blank marmer of flets gekleurd natuursteen, blijken uitbundig beschilderd geweest te zijn. De pigmenten die de kunstenaars toen tot hun beschikking hadden, bestonden voor het overgrote deel uit mineralen.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A. Nauta. (2006). Malachietgroen en cinnaberrood: over antieke kleurstoffen uit mineralen. Gea, 39(4), 124–126.