België was het eerste land ter wereld dat (al ruim een eeuw geleden) een volledige en zeer gedetailleerde geologische gigas (Roemer), hoogkaart van zijn grondgebied had. Momenteel is de Belgische te 50mm. Nederland Geologische Dienst bezig met een herziening van de geolo- (zwerfsteen, coll. gische kaart van België aan de hand van hernieuwd veld- Natuurhistorisch werk. Dit levert prachtige kaarten op met uitgebreide docu- Museum Maastricht). mentatie. Ook de indeling van het Devoon is aan verandering onderhevig en zij werd onlangs ten gevolge van beslissingen van de 'Subcommissie Devoonstratigrafie' opnieuw herzien. Een aantal werken verscheen in de literatuur, aan de hand waarvan in dit artikel een beknopt overzicht van de nieuwe Belgische Devoonstratigrafie gegeven wordt.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A. van Viersen. (2006). De Belgische Devoonstratigrafie herzien. Gea, 39(4), 131–134.