Er is maar weinig bekend over de populatiebiologie van de dinosauriërs. Waren de sterftepatronen bijvoorbeeld vergelijkbaar met die van de hedendaagse vogels, de levende verwanten van de uitgestorven dinosauriërs, of leken zij meer op die van hun nog levende neven, de krokodillen? In juli van dit jaar werd er in het tijdschrift Science een onderzoek gepubliceerd dat hier mogelijk een antwoord op kan geven.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

T. Kloprogge. (2006). Tyrannosaurus: het was goed om kind te zijn!. Gea, 39(4), 141–142.