Fossielen van vissen worden wereldwijd gevonden. Het zijn geen zeldzame vondsten. In dit korte artikel wordt aan de hand van foto's een beeld geschetst van vissen en wat zij eten, vanaf het moment dat een vis een prooi in de bek heeft, de prooivis is aangevreten, tot aan de fossiele uitwerpselen (coprolieten) toe.