Ongeveer 320 tot 300 miljoen jaar geleden lagen Europa en een groot deel van Noord-Amerika op equatoriale breedtegraad, een brede gordel van tropische regenwouden, moerassen en delta's (Willis & McElwain 2002, Evans et al. 2003). De steenkoolhoudende lagen die in die regenwouden zijn afgezet bevatten een levendige herinnering aan de oude planten en dieren die daar ooit leefden.

vegetatie, Pennine bekken, mariene lagen, sideriet, gewervelden, paleomilieu, terrestrisch, equatoriale delta, aquatisch
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

R.D.A. Smith. (2007). Flora en Fauna van een oud regenwoud in het Laat-Carboon van Noord-Engeland. GEA, 40(2), 46–53.