Voor het artikel 'Siderietconcreties langs de Maas te Venlo' door Willem Scheres in Gea, maart 2007, moesten foto's van de knol-len worden gemaakt. Bij het doorworstelen van het materiaal dat Scheres ons ter beschikking had gesteld kwam direct de vraag naar voren: Hoe kunnen we bewijzen dat het sideriet is? Bij schatting van het gewicht leek het erop dat de stukken een verschillende samenstelling hadden. Een exacte meting van de dichtheid, vroeger soortelijk gewicht geheten, zou een indicatie kunnen geven.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P. Stemvers. (2007). Sideriet en zoutzuur: minireacties onder de microscoop. Gea, 40(2), 65–67.