De Middellandse Zee is een bijzondere zee. Niet alleen omdat deze bijna volledig door land omgeven wordt, maar ook omdat hij meer water verliest door verdamping dan er in komt door neerslag en rivieren. Dankzij de open verbinding met de Atlantische Oceaan via de Straat van Gibraltar blijft het echter een echte zee. Een van de consequenties van die toch vrij smalle doorgang is dat de getijdenwerking beperkt is, waardoor de opbouw van een Middellandse Zeekust anders is dan bijvoorbeeld een Noordzeekust. Bovendien hoeft er in geologischklimatologisch opzicht maar iets te veranderen en het karakter van de waterhuishouding zal ook veranderen.

, , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W. Krijgsman, & A.R. Fortuin. (2007). Zout en gips in het Middellandse-Zeebekken: De saliniteitscrisis van het Messinien (Mioceen). Gea, 40(3), 70–77.