De Galapagos eilanden hebben bij Charles Darwin een belangrijke rol gespeeld omtrent het denken over de evolutie. Hier ontdekte hij dat, hoewel de dieren op deze eilanden overeenkomsten vertonen met die van Patagonie (de zuidelijke punt van Zuid-Amerika), ze toch verschillend zijn. Ten tweede realiseerde hij zich dat de soorten van eiland tot eiland verschillen, ook al liggen de eilanden minder dan 100 km van elkaar. Op deze gedachte was hij gebracht door mr. Lawson, een Engelsman die gouverneur was van de Galapagos eilanden. Deze vertelde Darwin dat hij onmiddellijk kon zien van welk eiland een bepaalde schildpad kwam. Elk eiland heeft blijkbaar zijn eigen evolutionaire geschiedenis. Van recente eilanden is bekend dat ze vreemde fauna's kunnen hebben, denk aan de Darwinvinken van de Galapagos eilanden, maar dat dit ook opgaat voor fossiele fauna's is minder bekend. De bedoeling van dit artikel is na te gaan wat voor vreemde fauna's er in het verleden op de eilanden van de Middellandse Zee hebben geleefd.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. de Vos, & A. van der Geer. (2007). Fossiele fauna's van de eilanden van de Middellandse Zee. Gea, 40(3), 87–90.