Sardinië is voor velen misschien niet het meest voor de hand liggende reisdoel voor een vakantie in combinatie met het zoeken naar mineralen. Artikelen in de Rivista Mineralogica Italiana gaven ons echter de indruk dat dit eiland bijzonder de moeite waard moest zijn. Geestdriftige verhalen van bevriende mineralenzoekers uit Italie deden de rest. En nu, na verscheidene reizen naar dit prachtige eiland, zijn ook wij enthousiast. Heel veel informatie over (vrijwel) alle mijnen op Sardinië en de mineralen die er gevonden zijn kan men vinden in een drietal boeken die zijn uitgegeven door de Ente Minerario Sardo (EMSa). Vol. 1 en 2 beschrijven het gebied Iglesiente-Arburese, in het zuidwesten, het derde deel heeft betrekking op Sarrabus, een mijngebied in het zuidoosten van Sardinie. Deze boeken zijn niet in de boekhandel verkrijgbaar, maar bij onder andere de Associazione Mineralogica Sarda, Viale Monastir, km 0,500, 09100 Cagliari.

, , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

C. van Loon, & W. van den Berg. (2007). Sardinië, nog steeds interessant voor mineralenzoekers. Gea, 40(3), 91–95.