Er bestond al lang het vermoeden dat er iets begraven moest liggen in de Baai van Abu Qir, in de monding van de Nijl - in 1899 werd al melding gemaakt van opgedoken goudstukken. Maar pas in de jaren '90 van de vorige eeuw werd een serieus begin gemaakt met het bestuderen van de ondergrond van de baai. Een team van duikers en archeologen onder leiding van Franck Goddio van het Institut Europeen d'archeologie sous-marine, is daar in 1996 gaan werken. In 1990 en 2000 werd er uitgebreid geofysisch onderzoek gedaan. Hierbij kwamen zeer duidelijke anomalieën te voorschijn. Dit artikel gaat over de vorming van de Nijldelta en het drama van deze steden, ooit gebouwd in die delta en nu erin begraven, soms zelfs onder de sedimenten waarop ze ooit stonden.

, , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

L. Marschall-Wesselingh. (2007). Verdronken steden in een oude Nijldelta: Resten van oude beschaving weer boven water. Gea, 40(3), 109–113.