kristalvormen, titaanoxiden, korund, parageneses, xenolieten
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

F. Kruijen. (2007). De Wannenköpfe (Eifel): een beste vindplaats voor rutiel. GEA, 40(4), 117–123.